Tietoja Euroopan unionista löytyy monella eri kielellä, mutta ei arabiaksi yhdestä tietolähteestä. Tälle sivulle on pyritty kokoamaan tietoja yhteen paikkaan. Tähän on koottu mahdollisimman paljon erilaista informaatiota aiheesta. Jokaisesta jäsenmaasta löytyvät perustiedot mm. asukasmääristä, kielistä, historiasta, hallinnosta, kulttuurista ja hyödylliset linkit.
Eurosta on runsaasti tietoja ja kuvia. Uskomme, että lukija voi saada kaikki rahayksikköä koskevat perustiedot.
EU-virastosta löytyy tietoja ja linkkejä. Asia ei ole helppo, vaan on edellyttänyt mm. uusien termien luomista.
Historia-osuus ei ole vielä valmis, mutta se on tulossa lähiaikoina ja se tulee kattamaan ajan toisesta maailmansodasta lähtien.
Tilastoja olemme koonneet laajasti ja linkkejä on runsaasti tarjolla.
Ihmisoikeus-asiat on otettu painokkaasti huomioon.

www.eu-arabic.org  on Suomen Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen rahoittama. Tekijät ovat saaneet vapaasti tehdä tämän projektin.

Tämä projekti on suuri ja valmis osuus on pieni osa tarvittavasta. Suunnitelma seuraavaa vaihetta varten on valmis ja toivomme pystyvämme toteuttamaan sen.
Suunnitelman toteutumiseksi tarvitaan rahoituksen lisäksi ideoita ja yhteistyötä muiden EU-maiden edustajien kanssa. Toiveissa on saada vastaavia toimittajia eri maihin osallistumaan projektiimme. Näin projekti laajenisi koko Eurooppaan. Tarvitsemme linkkejä ulkomaalaisten asioita käsitteleviin sivustoihin, sillä olemme perustamassa porttia tätä varten.

Tällä hetkellä ei ole paljon tietoja koulutuksesta, opetuslaitoksista ja muista opiskelijoiden asioita. Tämä aukon täyttämiseen on tarvetta. Eurooppa ja arabialainen maailma ovat naapureita. Ne ovat päivittäin tekemisissä keskenään; siksi on tärkeää tehdä osio, joka käsittelee näitä suhteita ja tarjoaa ajankohtaista informaatiota.
Joka päivä eurooppalaisten ja arabialaisten väliset sosiaaliset suhteet kasvavat, sillä avioliittoja solmitaan entistä enemmän, kahden kulttuurin lapsia tulee lisää, tapahtuu avioeroja.  Kaikkien näiden asioiden käsittelemiseksi pitää olla tarjolla tietoja.

Tiedotusvälineet kertovat maahanmuutosta ja siihen liittyvistä traagisista onnettomuuksista ja riskeistä. Oletamme, että tiedon tarjoaminen auttaa ehkäisemään näitä ongelmia, varsinkin jos kerrotaan asiaan liittyvät vaarat ja tuodaan esille muiden kokemuksia.

Eurooppalaisista lehdistä löytyy runsaasti kirjoituksia, jotka liittyvät arabi-maailmaan. Niiden kääntäminen tarjoaisi eurooppalaisen näkökulman asioihin arabiankielisille. Olemme tässä antaneet vain esimerkkejä suunnitelmistamme.

Takaisin

 
 
 
   
info@eu-arabic.org